Reklamacje i zwroty

/Reklamacje i zwroty

Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.
Po stwierdzeniu wady, niezgodności lub uszkodzenia proszę o niezwłoczny kontakt drogą mailową. W treści maila proszę o podanie numeru zamówienia oraz danych personalnych, na które zostało złożone zamówienie. Do e-maila proszę dołączyć zdjęcia oraz opis wady produktu.
Po uznaniu reklamacji przez Sprzedającego, powinni Państwo niezwłocznie odesłać reklamowany produkt na podany w mailu adres, wraz z skserowanym dowodem zakupu oraz wypełniony i podpisanym oświadczeniem zgłoszenia reklamacji.
Prosimy o spakowanie produktu, w sposób zapewniający bezpieczne dotarcie do nadawcy. Opakowanie powinno zabezpieczać przed zniszczeniem.
Towar powinien zostać odesłany paczką rejestrowaną, za potwierdzeniem odbioru. Reklamowany towar wysyłany na koszt Sprzedającego nie zostanie odebrany. Reklamacji nie podlegają:
– naturalne zużycia towaru
– uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru oraz niewłaściwego użytkowania
Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego towaru.

Zwroty

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu. Decyduje data stempla pocztowego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt drogą mailową. W treści maila proszę o podanie numeru zamówienia oraz danych personalnych, na które zostało złożone zamówienie. Sprzedający w mailu zwrotnym poda adres, pod który należy odesłać zwracany produkt. Po otrzymaniu adresu prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu, nienoszącego śladów użytkowania wraz z metkami, oryginalnym opakowaniu, oryginałem dowodu zakupu oraz wypełnionym i podpisanym oświadczenie odstąpienia od umowy.
Nie jest to wymagane, ale będziemy wdzięczni za podanie powodu zwrotu.
Prosimy o spakowanie produktu, w sposób zapewniający bezpieczne dotarcie do nadawcy. Opakowanie powinno zabezpieczać przed zniszczeniem. Towar powinien zostać odesłany paczką rejestrowaną, za potwierdzeniem odbioru. Towar odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony, uszkodzony, spakowany w nieoryginalne opakowanie lub bez metek, będzie odesłany na koszt klienta.
Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki zwracanego towaru.