Regulamin

/Regulamin

Właścicielem sklepu jest firma:

AMD Agata Dudkiewicz
Z siedzibą:
Kalinówka 71
21-040 Świdnik
NIP 713-291-76-73
Regon 061421955

Telefon kontaktowy: 505-900-205
Adres mailowy: zamda@zamda.pl

Konto bankowe:
Nr konta: 64195000012006083244070002 Bank: IDEA BANK S.A.

Adres do korespondencji:
Zamda.pl
ul. Pergolowa 4/51
20-819 Lublin
Dalej nazywaną „Sprzedającym”. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.zamda.pl oznacza akceptację przez Zamawiającego niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje strony do przestrzegania zawartych w nim reguł.

REJESTRACJA
Aby dokonać zakupów w sklepie zamda.pl nie potrzebna jest rejestracja.
Wystarczy dodać wybrane produkty, sposób dostawy, podać dane do wysyłki, a następnie potwierdzić zamówienie.
Zamówienia mogą Państwo składać 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku.
Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

REZERWACJA
Zamówione przez Państwa, ale nie opłacone produkty, będą zarezerwowane przez okres 30 dni. Jeżeli do końca okresu rezerwacji nie otrzymamy płatności, złożone zamówienie zostanie anulowane.

FORMY PŁATNOŚCI
– przelew zwykły na numer konta bakowego:
AMD Agata Dudkiewicz
Kalinówka 71
21-040 Świdnik
Nr konta: 64195000012006083244070002 Bank: IDEA BANK S.A.
W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska, na które zamówienie zostało złożone.
– wysyłka za pobraniem (za zamówienie zapłacą Państwo gotówką kurierowi w chwili jego dostawy)

WYSYŁKA
Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Uwzględniają także koszt wysyłki i obsługi zamówienia.
Koszt dostawy poza granicami Polski ustalany jest indywidualnie.

DOSTAWA PRODUKTÓW
Przy każdym produkcje dostępnym w sklepie zamda.pl widnieje informacja dotycząca czasu realizacji zamówienia.
Zamówienia na produkty dostępne w ciągu 24 godzin zostaną wysłane niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
Realizacja zamówień płatnych za pobraniem, następuje niezwłocznie zgodnie z terminem dostępności widocznym przy produkcie.
O statusie realizacji zamówień będziemy informować na bieżąco drogą mailową. Zamawiający może zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w możliwie, jak najkrótszym czasie. W wypadku rezygnacji z zamówienia po dokonaniu wpłaty, sklep zwraca Zamawiającemu pełną wpłaconą kwotę na wskazany numer konta bankowego.

REKLAMACJE
Reklamacje są rozpatrywane indywidualnie.
Po stwierdzeniu wady, niezgodności lub uszkodzenia proszę o niezwłoczny kontakt drogą mailową. W treści maila proszę o podanie numeru zamówienia oraz danych personalnych, na które zostało złożone zamówienie. Do e-maila proszę dołączyć zdjęcia oraz opis wady produktu.
Po uznaniu reklamacji przez Sprzedającego, powinni Państwo niezwłocznie odesłać reklamowany produkt na podany w mailu adres, wraz z skserowanym dowodem zakupu oraz wypełniony i podpisanym oświadczeniem zgłoszenia reklamacji.
Prosimy o spakowanie produktu, w sposób zapewniający bezpieczne dotarcie do nadawcy. Opakowanie powinno zabezpieczać przed zniszczeniem.
Towar powinien zostać odesłany paczką rejestrowaną, za potwierdzeniem odbioru. Reklamowany towar wysyłany na koszt Sprzedającego nie zostanie odebrany. Reklamacji nie podlegają:
– naturalne zużycia towaru
– uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru oraz niewłaściwego użytkowania
Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego towaru.

ZWROTY
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty otrzymania produktu. Decyduje data stempla pocztowego.
Przed odesłaniem towaru prosimy o kontakt drogą mailową. W treści maila proszę o podanie numeru zamówienia oraz danych personalnych, na które zostało złożone zamówienie. Sprzedający w mailu zwrotnym poda adres, pod który należy odesłać zwracany produkt. Po otrzymaniu adresu prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu, nienoszącego śladów użytkowania wraz z metkami, oryginalnym opakowaniu, oryginałem dowodu zakupu oraz wypełnionym i podpisanym. Nie jest to wymagane, ale będziemy wdzięczni za podanie powodu zwrotu.
Prosimy o spakowanie produktu, w sposób zapewniający bezpieczne dotarcie do nadawcy. Opakowanie powinno zabezpieczać przed zniszczeniem. Towar powinien zostać odesłany paczką rejestrowaną, za potwierdzeniem odbioru. Towar odesłany po wymaganym terminie, zabrudzony, uszkodzony, spakowany w nieoryginalne opakowanie lub bez metek, będzie odesłany na koszt klienta.
Sprzedający nie zwraca kosztów wysyłki zwracanego towaru.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe, umieszczone w bazie sklepu www.zamda.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133, poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

POZOSTAŁE USTALENIA
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz innych właściwych ustaw.
Kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwości ogólnej albo przemiennej w rozumieniu przepisów regulujących właściwość sądu.